liên hệ

line
trường đại học văn hiến

địa chỉ liên lạc

665-667-669, Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh

trang web

www.vhu.edu.vn

điện thoại

08 3832 0333