Ban điều hành

line
05 tháng 07 năm 2016
THAY THIEN

PGS. TS. Trần Văn Thiện
Hiệu trưởng

thay Duc2

PGS. TS Nguyễn Minh Đức
Giám đốc điều hành
(Phụ trách Đào tạo)

Thay Huongresize2

ThS. Trần Hường
Giám đốc điều hành
(Phụ trách Thường trực & Đối ngoại)

thay Vu2

Thầy Đặng Thanh Vũ
Giám đốc điều hành
(Phụ trách Sinh viên & Hợp tác Đào tạo)

Góp ý
các tin liên quan
quang cao